Kommunernas ekonomi allt mer ansträngd.

3 Jun

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) blir kommunernas skatteintäkter för 2011 och 2012 något bättre än befarat vilket kan mildra de värsta nedskärningarna. Samtidigt ökar dock behoven som kommunerna ska tillgodose, framförallt av äldreomsorg, dramatiskt. Några pengar i kommunerna för det finns inte.

För en kommun av Luleås storlek (75 000 invånare) innebär SKLs prognos från april att kommunen får 25 miljoner kronor mer i skatteintäkter 2012 än tidigare beräknat. Utöver det har bland annat nedskärningarna i socialförsäkringarna inneburit att kommunerna får tillbaka ett engångsbelopp från det av kommunsverige ägda försäkringsbolaget, på ungefär ett lika stort belopp.

Det innebär att nya dramatiska nedskärningar i kommunerna inte aktuella just nu, men det kan snabbt ändras. I SKLs analyser tror de att tillväxten kommer att ta fart under våren 2012, medan det istället nu ser ut som att krisen fördjupas. Det innebär att innan den slutgilitga budgeten för 2013 tas i november kan läget ha försämrats kraftigt.

Oavsett detta är kommunernas ekonomi på sikt helt ohållbar. Det behövs massiva tillskott av resurser för att klara de ökade behoven, framförallt inom äldre- och handikappomsorg. Trots att antal personer över 65 år har ökat kraftigt sen år 2000 har antalet platser i särskilt boende (vård&omsorgsboende/äldreboende) minskat med 24300 platser till nuvarande 94000, eller med 21 procent. Äldreomsorgens kostnader per invånare över 65 år har minskat med 4,5 procent mellan 2000 och 2010. (Källa: Dagens Samhälle)

Tio år av nedskärningar betyder att det inte går att dra ned mer utan svåra sociala konsekvenser. De som idag bor på särskilda boenden klara sig inte hemma utan stora insatser, som blir ännu dyrare för kommunerna. Och delen av befolkningen som är 80 år och äldre väntas öka från drygt 400 000 år 2010 till cirka 800 000 år 2030.

Redan idag ökar behoven snabbt. I Luleå kommuns budgetarbete har Socialnämnden begärt 105 miljoner extra under en treårsperiod bara för att klara ökade behov. En ökning av budgeten med 8 procent på tre år! Den S-ledda budgetberedningen föreslår att de får en ramökning på 24 miljoner, vilket långt ifrån kommer att täcka behoven. Resultatet är försämrad service och ännu fler attacker på personalens villkor. Redan idag får två tredjedelar av de äldre över 75 år stöd i vardagen av en anhörig eller bekant som de inte bor tillsammans med.

Samtidigt finns det pengar. Samhället är rikare än någonsin men resurserna är extremt ojämlikt fördelade. Det visar om inte annat storbankernas sammanlagda vinster på 70 miljarder 2011, tillräckligt för att betala 186 000 sjuksköterskor löner i ett år. Utan ett uppror för pengarna tillbaka till vård, skola och omsorg väntar en välfärdsslakt, oavsett krisens utveckling. Det är dags för att fackföreningar/personal, elever, brukare, anhöriga börjar samla motståndet mot nedskärnignarna. Nätverket Välfärd utan vinst är en hoppfull start.

Jonas Brännberg

Annonser

Manifestation mot rasism och nazism

3 Jun

UNDER LÖRDAGEN SLÖT ETT 60-TAL UPP TILL MANIFESTATIONEN MOT RASISM OCH NAZISM SOM NÄTVERKET PITEÅ MOT RASISM KALLAT TILL. EN BRA UPPSLUTNING TROTS VÄLDIGT DÅLIGT VÄDER.

På samma torg som vi 2004 stoppade Sverigedemokraterna, samlades vi nu som ett svar på att den nazistiska sekten SMR försökt sprida propaganda. Piteå har en antirasistisk tradition och Rättvisepartiet Socialisterna har här länge varit kända för sitt arbete mot rasismen. När vi riggat högtalare mm färdigt kom en av sossarna fram, som suttit på andra sidan torget i sin varma lokal och sett oss slita i regnet och den kalla vinden. Han frågade en av arrangörerna hur det hela börjat, svaret var att de kommit på idén med en manifestation efter dialog med RS som tidigare hållit ett torgmöte.

Arrangörerna bjöd på musik och dansunderhållning men självfallet även talare. Ronny Eriksson, komiker, musiker och lokalprofil använde sig av satir i sitt tal och framförde en acapella av låten Storsvensken. Talade gjorde även representanter från S och V, Socialdemokraten talade urvattnat om att Piteå behöver fler invandrare för att få arbetskraft. Vänsterpartiets talare talade inte heller om kamp, men informerade om den våldsamma nazistiska sekten SMR och deras agenda.

Statlig rasism och regeringens segregationspolitik var några punkter som Raymond Ohlson från Asylrörelsen i Norrbotten talade om. Han lyfte även fram det viktiga med kampen och gav konkreta exempel på hur man fått Migrationsverket att backa genom ockupationer, blockader och protester. Det var även den enda talaren som visade på att rasismen har en bakgrund i ett system som bygger på klassklyftor där de rika kan skylla på invandrare när man genomför nedskärningar.

RS Norrbotten på kongress i Göteborg

18 Mar

20120318-115423.jpg

Bostad åt alla – Stoppa vräkningen av barnfamiljer

30 Jan

Trots ”nollvision” fortsätter barnfamiljer att vräkas från sina hem. Under 2011 var ökningen av vräkta barn fem procent, totalt vräktes 663 barn i landet. I Piteå vräktes tre barn, i Boden två och i Luleå tre. Samtidigt lever 2000 barn i landet under den ständiga risken att bli utan bostad.

Läs mer

RS Kongress 2012

5 Jan

Den 17-18 mars 2012 håller Rättvisepartiet Socialisterna kongress i Göteborg. Kongressen är RS högsta beslutande organ och samlar socialister från hela landet. Delegater och besökare kommer under två dagar diskutera klasskampen internationellt, svenska perspektiv och partibygge.

Läs mer

Ny partiförening i Piteå!

4 Okt

RS Luleå och Boden har under de senaste månaderna varit mycket i Piteå för att bygga RS där, med de hittills 5 medlemmar som finns i Piteå och dess omnejd, plus ett antal intresserade.

Det har varit flera lyckade möten och det har även varit en väldigt bra försäljning med 370 kronor och 6 tidningar i resultat.

Tisdagen den 27 september ordnades ytterligare ett möte och som då blev det första partiföreningsmötet i Piteå!

Partiföreningen kommer driva kampanjer mot vårdnedskärningar och mot rasism på skolorna. På det första mötet antogs ett ekonomimål på 2000 kr för oktober månad och man valde även en styrelse samt planerade in nästa möte och aktiviteter.

En viktig sak för partiföreningen nu är att få många intresserade av RS Norrbottens och Elevkampanjens höstläger den 15-16 oktober.

/Josephine Landström

Lyckad demonstration i Luleå

27 Sep

Den 17 september höll Rättvisepartiet Socialisterna, Asylrörelsen Norrbotten, Elevkampanjen mfl en demonstration i Luleå, med parollen ”Vi har fått nog av social nedrustning, rasism och ojämlikhet!”. Det var ett femtiotal som stannade och lyssnade på de olika talarna.
Sven-Mikael Nyström var konferencier och inledde demonstrationen: ”Septemberalliansen hade en stor demonstration i onsdags i Stockholm, och nätverket ’Nej till nedskärningar i vården’ demonstrerar på åtta platser runtom i landet idag, bla Kiruna. Vi vägrar acceptera en samhällsutveckling där massarbetslösheten består medan vård, skola och omsorg får en allt mindre andel av samhällets resurser, inga bostäder som våra unga har råd med byggs, tågtrafiken bryter samman, elpriserna skenar och investeringarna för en klimatomställning av trafik, bostäder och industrier uteblir!”

Marcus Löfgren från Elevkampanjen talade om situationen för unga idag: ” Situationen i hemmet är en sak som påverkar utbildningen för elever i alla åldrar. Om en eller båda föräldrarna blir sjuka, arbetslösa eller får mindre lön så påverkar det barnen och risken finns då att de tar med det till skolan. Nu är det allt fler och fler som blir arbetslösa, sjuka mm och för eleverna råder det redan brist på elevvårdande personal så att alla elever kan inte få det stöd som de behöver. Vi måste resa oss mot den grymma högerpolitiken som styr i dagens samhälle! Vi kan inte göra något om vi sitter hemma, vi måste demonstrera och protestera mot nedskärningarna som drabbar de unga. Politikerna i riksdagen kommer inte göra det åt oss, vi måste själva agera för att kunna få förbättringar i skolan.”

”Den svenska migrationspolitiken är borgarnas svepskäl för att dumpa lönerna, segregera människor för att kunna genomföra nedskärningar – allt i jakten på profit. Svensk migrationspolitik polariserar, ställer människor mot varandra för att skapa bilden av en gemensam fiende – allt för att rikta bort blicken från borgarnas attacker mot samhället, välfärden och arbetarna.”, sa Raymond Ohlson, från Asylrörelsen Norrbotten.

Suad Hameed talade om situationen för sjukskrivna: ”Regeringens försämringar av sjukförsäkringen har inneburit enorm stress och oro för många av oss sjuka. Man måste vara frisk för att orka vara sjuk! Regeringens politik har inneburit att 49 000 människor har blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen. De har inte blivit friska eller rehabiliterade. Bara fattigare, när man tvingats gå till soc för att söka försörjningsstöd. Och inte ens där är det säkert att man får pengar. Utredningen kan ta veckor eller längre. Under tiden är det många som har svårt att få pengar ens till mat, än mindre hämta ut mediciner. Regeringen vill använda pengarna till skattesänkningar för rika. De hårdbantade socialförsäkringarna är en strålande affär för staten med ett överskott förra året på 45 miljarder kronor, trots hög arbetslöshet. Överskottet går rakt in till statskassan, eller om man så vill till pigavdrag och avskaffad skatt för de rika.”

Den sista talaren var Jonas Brännberg från Rättvisepartiet Socialisterna:”Blands 16 jämförda OECD-länder, de mest utvecklade länderna i världen har Sverige lägst antal vårdplatser per invånare. Personal, fackföreningar, patientorganisationer och Socialstyrelsen har gång på gång kritiserat landstingen för ständiga överbeläggningar som hotar patientsäkerheten. Men nu börjar måttet vara rågat. Det är därför Nätverket mot nedskärningar i vården demonstrerar på 8 platser idag, tex Kiruna som drabbats hårt av Norrbottens landstings nedskärningar. Men alla norrbottningar, oavsett vars man bor drabbas när landstinget ska skära bort ytterligare ca 400 miljoner kronor de närmsta åren. Demonstrationen här i Luleå idag är i solidaritet med vårdprotesterna runtom i landet, men också i solidaritet med alla andra som drabbats av regeringens omvända Robin Hood-politik – en regering som stjäl från de fattiga och ger till de rika. Sällan har det varit så tydligt som idag vem den här regeringen företräder och vem som attackeras.”
Det femtiotal människor som lyssnat på talarna gick med i demonstrationståget till stadshuset och tillbaka, och ropade paroller som ”Reinfeldt våra pengar tar, ger till de som redan har” och ”Jalla jalla, vård åt alla”. Det krävs mycket mer för att Luleås kommunalråd Karl Petersen ska backa från nedskärningarna, men detta är en bra början på en växande proteströrelse i Luleå och Norrbotten.