Arkiv | oktober, 2008

Rädda jobben inte kapitalisterna

15 Okt

Till att rädda jobb och rusta upp vården finns det ”inga pengar” – men till banker och spekulanter. Privatiseringsminister Mats Odell har pre- senterat en räddningsplan för bankerna.

Räddningsplan? Tills nyligen påstods ju de svens­ka bankerna vara ett un- der av stabilitet. Det var ju snarare det privata kapitalet som påstods skapa jobb. Privatisering var ett mål i sig.
Mats Odell betalade i vintras 41 miljoner kronor till investmentbanken Morgan Stanley som ”rådgiva­re” i utförsäljningen av statliga Vin&Sprit. Förra helgen skrev samme Odell i Svenska Dagbladet och varnade för ”råkapitalism”.

Varslen inom bilindustrin fortsätter.
– Det är sjukt orättvist. Det tycker alla, säger Agu­sto Neideitter som arbetat 15 år hos Volvo Lastvagnar.
Han syftar på att företaget de senaste två åren gjort en vinst på 42 miljarder kronor. Av det har man delat ut 31 miljarder direkt till aktieägare.
Också inom vården ho­tas hundratals jobb i bland annat Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands landsting.
Men för högerregering­en, med stöd av socialdemokraternas Mona Sahlin och Tomas Östros, handlar allt nu om att rädda bankerna. Samma banker som gick med 86 miljarder kronor i vinst under 2007.

Sverige ska följa EU:s stora ”räddningspaket”. Det betyder att garantera lånen mellan bankerna och att starta en fond som ska ställa upp med aktiekapital till bankerna. Finansminister Anders Borg talar om att ”rekonstruera” bankerna, vilket i sig visar hur bräckliga även de svenska bankerna är.
I rekordfart, utan demokratiska diskussioner, genomförs drastiska och jät- telika ekonomiska paket.
I Sverige finns erfarenheterna från 1990-talet, då den ekonomiska krisen och ”bankakuten” ledde till att 100 000-tals jobb försvann, både i industrin och den offentliga sektorn.
Sänkta pensioner och högre priser på medicin fanns med bland de nedskärningar som drevs
igen­om.
Det som nu behövs är att alla bankernas räkenskapsböcker blir offentli­ga, att bankerna och bilin- dustrin förstatligas under demokratisk löntagarkontroll. Ja till demokratisk, socialistisk planering – nej till privatisering och spekulation.

Annonser

Åk till kongressen

14 Okt

Rättvisepartiet Socialisternas kongress hålls fredag-söndag den 31 oktober-2 november, i Haninge.
RS partistyrelse diskuterade den djupa krisen i världsekonomin, situationen i Sverige samt RS partibygge – teman för de kongressmaterial som kommer ut inom kort.
Dessutom kommer ett förslag till broschyr om vår kamp för ett nytt arbetarparti.
Styrelsemötet diskuterade dessut­om ett socialistiskt svar på klimatkrisen och RS kampanjarbete.
Siktet ställdes in på EU-valet den 7 juni.
Intresserad av kongressen? Kontakta partihögkvarteret, 08-605 94 03.

Strax över 100 personer deltog förra året på kongressen. Årets kongress kommer vara större och visa

på de framsteg som gjorts under året. Kapitalismen står inför en kris, alla socialister till kongressen

för att diskutera vilka utmaningar vi står inför.

Kampitalismens kris

10 Okt

Förra veckans ”svarta måndag” med börsras och bankkollapser följdes av en än värre ”svart måndag” den 6 oktober. Världens aktiebörser rasade brant nedåt samtidigt som ingen längre vågade låna ut. Dagen efter fortsatte härdsmältan på börserna i väntan på nya bankkrascher och statliga ingripanden för att rädda kapitalismen.

Trots att Bush till sist fick igenom historiens hittills största nödhjälpspaket till spekulanterna och trots
tidigare börsfall inleddes veckan med en ny dramatisk ”nattsvart måndag”.
I många fall var det frå­ga om historiska börsfall. I Sverige föll börsen med drygt 7 procent. Det störs­ta raset under en dag se­dan terrorattackerna mot USA 2001.
Börsen i London skakades av det största raset på 20 år och Wall Street föll tillbaka till början av 1990-talet.

Den globala börspanik­en återspeglar att kapitalisterna inte längre tror att Bush nödhjälpspaket – hi­storiens största – ger and-rum. Börsfallen förvärras också av den snabbt fördjupade bankkrisen och av att penningmarknaden har frusit inne.
Istiden på penningmarknaden jämte att bankerna vägrar att låna ut till varandra förebådar nya bankkollapser och en fördjupad finanskris.
Samtidigt står det nu klart att många länder i Europa och USA redan är i recession (lågkonjunktur) och att pessimismen breder ut sig i Asien.

Regeringarna med Bushjuntan i spetsen ger ständigt nya löften om att rädda bankerna, men inga löften ges om att rädda arbetarfamiljernas ekonomier. Inga löften ges om sänkta boräntor, omförhandlingar av lån eller uppskov för dem som fastnat i skuldfällan. Inte heller hörs ett ord om kompensation för att pensionspengarna försvinner med börsfallet.
De mångmiljardbelopp som regeringarna idag använder för att köpa ut spekulanter och banker i nöd blir snart argument för nya nedskärningar och attacker. Kapitalistisk krispolitik betyder stigande levnadskostnader, nya nedskärningar och högre arbetslöshet. I USA försvann 159 000 jobb enbart i september.

Men var finns löften om att rädda jobben, utbildning eller högre arbetslöshetsersättning?
Regeringarna förstatligar förlusterna för att ge dem som skapat krisen en chans att fortsätta sin profitjakt.
Vad som krävs är en kamp för att avskaffa kapitalismen – för socialism. Banker, finansinstitut måste förstatligas under arbetarnas kontroll och styre för att göra det möjligt att planera ekonomin i enlighet med människors behov och för miljön.

Kamp mot homofobi

10 Okt

Nazisternas aktiviter och åsikter är alltid direkt kopplade till hot och trakasserier mot och även mord på bland annat homosexuella.
Homosexuella utgör enligt nazisterna ett hot mot den traditionella kärnfamiljen och måste därför utrotas.

Under 2007 ökade antalet anmälda hatbrott med 8 procent. Av denna ökning utgjorde 20 procent hot, våld och trakasserier mot hbt-personer.
RFSL är en mycket utsatt organisation, då den sedan länge kämpar för hbt-personers likaberättigande.
RFSL Nords lokaler i Piteå har under senare år fått utstå vandalisering och mord­bränder. Under hösten 2005 krossades fönsterrutor, föreningens minibuss målad i regnbå­gens färger blev totalvandaliserad och vid två tillfällen kastades brandbomber in i lokalen.

bara några dagar efter brandbombsattacken genomförde RFSL och samlade till en manifestation med 200 deltagare.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) agerade snabbt och pekade på att det var nazister som låg bakom.  En stor kam­panj mot nazistiskt och homofobiskt våld drogs igång av RS.
Torgmöten, bokbord på skolorna och flygbladsutdelningar engagerade många ungdomar som tyckte det var förjävligt med attackerna. Både polisen och RFSL ville tona ner att det skulle röra sig om nazistattacker.
– Vi menade att metoderna känns igen och att det i samband med attackerna hade spridits nazistpropaganda i stan, förklarar Gustaf Ruthström, RS Piteå.

efter tips från RS-medlemmar och spaningsarbete från polisen kun­de nazisterna Per Lindfors och Jakob Fresh, båda med koppling till nationalsocialistisk front (nsf) gripas. Men enligt kammaråklagare Folke Ailinpieti hade de åtalades politiska tillhörighet eller åsikter inget med den rättsliga processen att göra.
RS krävde att en ny åklagare skulle tillsättas. Med tanke på att de åtalade var nazister hade det med högsta grad med de rättsliga påföljderna att göra, då nazismen handlar om just hot och våld mot och till och med mord på bland annat HBT-personer.
Under rättegången backade åklagaren och menade att motivet i det här fallet var solklart, då Lindfors tydligt beskrivit sitt förakt mot homosex­uella. Domen för de båda nazisterna blev 4,5 års fängelse för mordbrand, som dock överklagades. Detta besvarade RS och Elevkampanjen med en stor demonstration och elevstrejk där 400 elever slöt upp.
Att kampen mot nazism inte kan överlämnas till rättsväsendet visades tydligt då de båda nazisterna fick ett sänkt straff i Hovrätten. Det som slog tillbaka nazisterna även den här gången var den rörelse som var välförankrad i kommunen efter ett ­aktivt antirasistiskt arbete.

även om rfsl gör ett mycket bra arbete då det gäller kampen för hbt-personers rättigheter borde förbundet ändå politiseras och bli en aktiv del i den antinazistiska rörelsen. Många av de framsteg som gjorts har uppnåtts just genom en ­medveten politisk kamp, som 1979, då social­styrelsens lokaler ockuperades av RFSL i syfte att få bort sjukdomsklassificeringen av homosexualitet.

Johannes Lundberg

Kamp mot sd rasism

10 Okt

sverigedemokraterna har i de senaste opinionsundersökningarna fått över fyra procent och har siktet inställt på att nå riksdagen år 2010. Sd har inte något fotfäste eller stöd i de norra delarna av Sverige, så nu satsar man på en Norrlandsturné där man ska genomföra torgmöten för att sprida sin rasisti­ska propaganda. Den 5-6 augusti  håller man torgmöten i Umeå, Piteå och Luleå.
Sd:s politik är farlig för invandrare, antirasister, socialister m fl, därför att deras politik öppnar upp ett spelrum för rent nazistiska organisationer. Vi får inte ge sd och nazistgrupper detta spelrum i Norrbotten och därför måste vi bekämpa dem till varje pris.
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen driver aktivt ”Sänk rasismen”, och kommer att protestera mot sd:s talarturné.

att vända rasisterna ryggen ger dem bara fritt spelrum. Sd:s nazistkopplingar och rasistiska politik måste avslöjas offentligt. Sd rider på vågen av missnöje och pekar ut invandringen som orsaken till försämringar i till exempel skola och vård. Men det verkliga ansvaret ligger hos de politiker som de senaste åren har genomfört nedskärningar och som har omfördelat pengar från den offentliga sektorn till re­dan rika storföretag.
Enskilda våldsaktioner är inget som kan stoppa rasismen. Det som behövs är massprotester underifrån och kamp mot den nyliberala politik som ökar samhällsklyftorna och i och med det göder rasistiska och nazistiska grupperingar. Kampen mot sd måste ske nu, innan de har fått ett fotfäste i Norrland.

Johanna Evans

stoppa utvisningarna

10 Okt

Migrationsverket utvisar flyktingar till Irak med motiveringen att det inte finns någon väpnad konflikt där. Samtidigt avråder UD svenskar att åka till Irak och sänder heller inte diplomater dit.

Alla svenskar som finns i Irak uppmanas att lämna landet. Dagligen kommer nya rapporter om de ökade oroligheterna och dödssiffrorna bara ökar. Det dör i snitt 100 personer varje dag.
Under 2007 dog någonstans mellan 22 586 och 24 159 civila i Irak, där närmare 90 000 civila har dött sedan USA:s invasion den 20 mars år 2003, enligt Iraq Body Count.
Den väpnade konflikten som Migrationsverket blundar för, har lett till en humanitär katastrof, 70 procent saknar rent vatten, 15 procent saknar mat på bordet, 28 procent av de irakiska barnen är undernärda, halva befolkningen är arbetslös, hjälporganisationer flyr landet, precis som en tredjedel av landets läkare har gjort.
Sangar ”Ali” Hamad utvisades i höstas till Kurdistan, norra Irak. Trots sex år i Sverige och att Turkiet hotade med en invasion av Kurdistan, tvekade inte Migrationsverket. Snarare skyndade det på utvisningsprocessen. Det tog Ali sex år att få ett besked, men från att avslaget kom tog det Migrationsverket 48 timmar att ordna med transport och resor från Piteå till Irak via en rad andra länder. Dryga månaden efter utvisningen var Turkiets invasion ett faktum.
RS i Piteå har nu startat en kampanj mot utvisningarna till Irak, då Ali är långt ifrån ensam om att skickas tillbaka till krigets Irak.
Johannes Lundberg

Stoppa nazisterna

10 Okt

Under lördagen delade åtta nazister från nsf ut flygblad i centrala stan, och delade även med sig av sin människofientliga propaganda till lägenheter runt om i centrum.
RS fick genast höra talas om detta, och på söndagen kom kamrater från partiet i Luleå för att hålla ett torgmöte mot nazism, med appeller, bokbord och tidningsförsäljning. Tjugo Offensiv såldes, samt några prenumerationer och vi fick bra respons.
Att nazister verkar i Piteå är ovanligt, och oroväckande med tanke på det upptrappade nazistvåldet, vilket måste mötas av omedelbara protester.
Therese Hammarsten