Arkiv | juni, 2009

Åk på socialistiskt sommarläger

11 Jun

Socialistiskt sommarläger 27/6-2/7

Rättvisepartiet Socialisterna arrangerar årligen ett sommarläger i Stockholms skärgård. I år kommer sommarlägret att pågå mellan den 27 juni till 2 juli. Anmäl dig nu! Antalet platser är begränsat.

  • Seminarier
  • Natur
  • Kanot
  • Grill
  • Bad
  • Bastu
  • Filmer
  • Internationella gäster

Pris: ungdom 750 kronor, student 1 000 kronor, arbetare 1350 kronor. I priset ingår- Resa, tre mål mat om dagen, barnpassning och boende.

Bland talarna: en bilarbetare från USA. Läs mer

Anmälan ring 08-724 99 62.

eld

Annonser

Nazister stoppade i Skellefteå

11 Jun

Den 6 juni var en framgångsrik dag för antirasister i hela Norrland men framförallt Västerbotten. Uppemot 1 000 Skelleftebor lyckades blockera nazistiska Svenska motståndsrörelsens demonstration i centrala Skellefteå. Samtidigt hölls demonstrationer på andra orter tillexempel i Umeå.

Nazisterna har aldrig fått något fäste i Norr- och Västerbotten. Detta beror på den medvetna antinazistiska kamptradition som finns i norra Sverige. Varje gå nazisterna försökt demonstrera eller etablera sig har de mötts av massiva protester. Vi har sett det i Luleå, Piteå, Umeå, Vännes och nu återigen i Skellefteå. Det är denna rörelse som stoppat dem från att etablera sig.

Det var endast ett trettiotal nazister från hela landet som kommit till Skellefteå för att visa upp sig. De hoppades på att kunna genomföra en propaganda manifestation som ev kunnde leda till en etblering i Norr- och Västerbotten, men nazisterna blockerades direkt av en massiv motdemonstration i nästan två timmar. Skellefteå har en stolt antinazistisk tradition som återigen visade at ”inga nazister är välkommna på våra gator”.

Antinazisterna ropade talkörer och buade ut nazisterna, som till sist gav upp och lämnade platsen med poliseskort. Det hela gick mycket lugnt till från antinazisternas sida trots flera utfall och attacker från nazisterna. Detta var en tydlig signal att skellefteborna inte vill ha nazister på gator och torg.

RS Piteå

EU-pampar kräver militär upprustning

8 Jun

Nedan följer en insändare av Johanna Evans RS, publicerad i Piteå Tidningen

Dagens EU kännetecknas av militarism och imperiedrömmar. I skuggan av kapitalismens globala kris försöker EU-pamparna att påskynda den militarisering som man vid ett flertal tillfällen uttalat sig för och som Lissabonfördraget föreskriver.

Redan 1999 beslutade EU att bygga upp en egen armé och som ett steg på vägen har man satt upp speciella snabbinsatsstyrkor. I Lissabonfördraget sägs det rakt ut att EU-länderna är bundna av gemensamma försvarsförpliktelser och att målet är ett gemensamt försvar.
Det nya fördraget, eller konstitutionen, grundlagsfäster nyliberalismen och uttalar att EU:s mål är en samordnad utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Gemensam försvarspolitik inkluderar gemensamma militära insatser, med trupper och material från de olika medlemsländerna.

Skrivningarna om att EU-länderna ska vara bundna av gemensamma försvarspliktelser påminner om dem som finns i Natos stadgar. EU har i dag totalt 13 snabbinsatsstyrkor till sitt förfogande, varav två alltid ska hållas på krigsfot. Under första halvåret 2008 var Sverige ansvarig för en av dessa, Nordic Battle Group.
Tillkomsten av dessa stridsgrupper markerar en direkt upptrappning av EU-militarismen. De är en del i storföretagens och EU-pamparnas ambition att skapa ett EU med militära muskler som snabbt kan ingripa i deras ekonomiska intressen för att försvara marknader, råvarutillgångar och så vidare. Gemensamt försvar är den nya byggstenen i fästning Europa. EU talar om fred, men rustar för väpnade ingripanden och militära strider.
Trots detta har både Socialdemokraterna och LO-toppen sagt ja till Lissabonfördraget medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet i praktiken släppt sitt EU-motstånd för en plats i eventuell framtida regering.

Sverige vill, oavsett om vi har en s-styrd eller en borgerlig regering, vara med i imperialismens krig och plundringar världen över. Mellan den 8 och 16 juni välkomnar regeringen Natos krigshökar till Luleå med öppna armar, då Sverige står värd för den Natoledda flygövningen ”Loyal Arrow”.
Övningen som äger rum på F21 är den hittills största i Sverige. Trots att Sverige officiellt står utanför Nato deltar man mer aktivt än många andra medlemsstater i militära ingripanden.
Svenska officerare genomgår numera Natoutbildning för att när som helst kunna ingå i Natos stab. Rädslan för en massiv opinion mot ett svenskt Natomedlemskap är det enda hindret för politikerna att formellt ansluta sig.

Rättvisepartiet Socialisterna, RS, är motståndare till ett medlemskap i Nato, EU:s militarisering och fortsatta miljarder till imperialistiska äventyr.
RS säger absolut nej till Natos övning i Luleå, står för ett stopp av vapenexporten och kräver Sverige och andra länder ut ur Afghanistan.
Mot militarism och upprustning ställer vi en massiv satsning på offentliga jobb inom vård, skola och en klimatomställning av hela samhället.
I EU-valet deltar RS i ”ArbetarInitiativet” tillsammans med andra EU-motståndare, socialister och fackliga kämpar. En röst på ArbetarInitiativet i EU-valet är en röst mot imperialism och militarism, mot EU:s armé och svenskt samarbete med Nato. Det är en röst för nya arbetarpartier i Sverige och Europa som på allvar står för kamp mot imperialismens plundring och krig och för ett demokratiskt socialistiskt Europa.

Johanna Evans Rättvisepartiet Socialisterna

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/ARTIKEL.ASPX?ArticleId=4674857