Arkiv | augusti, 2009
29 Aug

Protester mot bärplockarslaveriet

17 timmar arbete per dag, lön: 14 000 kr i skuld!

– Vi kräver minst 80 procent tillbaka av de pengar vi betalt för att resa till Sverige. Och att vi gemensamt och snarast möjligt får resa tillbaka hem till Thailand, säger Chartchai från Bangkok när jag träffar honom utanför hans tillfälliga hem i en gammal nedlagd sporthall i Luleå.

Över 200 av 7 000 thailändska bär-plockare i Sverige har sedan i söndags samlats i Luleå i en desperat protest mot den omänskliga situation de befinner sig i. Med löften om att kunna tjäna stora pengar på bärplockning i Sverige har många av dem lånat 50 000-100 000 baht (10 000-21 000 kronor) av thailändska bemanningsföretag som tagit dem hit.
– Jag misstänker att företagen har svenska ägare, säger Chitrawan Sandberg, ordförande i Thailändska före ningen i Norrbotten.

Under många år har bärplockarna utnyttjas av företagen till slavlöner, men i år, när bärtillgången varit dålig, har situationen blivit ohållbar. Många av plockarna är fortfarande skyldiga lika mycket som när de kom hit, trots att de jobbar mellan 15 och 20 timmar per dygn. De får betala dyrt för uppehälle, bilar och mat, trots att de kör omkring i gamla skrothögar och bor i nedlagda skolor och liknande.
När Thailands arbetsmarknadsminister Phaithoon Keawthong skulle besöka Luleå för att träffa bäruppköparna (!) tog några hundra plockare en sista chans för att ta sig dit och kräva handling från regeringen.
– Den thailändska regeringen måste se vår situation. Det är svenskar som hjälpt oss med mat, boende o s v. Den thailändska regeringen gör ingenting. Arbetsmarknadsministern säger att han har besökt arbetslägren, men det stämmer inte. Vi misstänker att de thailändska bemanningsföretagen betalar regeringen under bordet, säger Chartchai.

Efter mötet vågar många av plockarna inte återvända till bäruppköparna av rädsla för repressalier och Luleå kommun har därför tvingats lö sa boende etc med hjälp av sin krisorganisation.
Bäruppköparna slår ifrån sig och lägger skulden på arbetarna:
– Det är helt klart ett problem att det i år har kommit hit bärplockare helt utan tidigare erfarenhet, sade t ex Ivan Harnesk från Svenska bärentre prenörers intresseförening.
Värst är kanske att arbeta för att hamna i skuld. En del av bärplockar na har pantsatt sina hus för att kom ma hit och nu kan de inte betala till- baka skulden. Villkoren för lånen är vidriga, med en ränta på fem eller tio procent – per månad!
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer bärplockarnas kamp fullt ut. Den thailändska regeringen måste tvingas att garantera hemresa, en rimlig lön och skuldfrihet till bärplockarna. Svenska fackföreningar måste organisera solidaritetsaktioner för de thailändska arbetarna, inklusive en diskussion om att sätta bäruppköpare i blockad.
Jonas Brännberg

Annonser

Lärarminskning utan motstycke

28 Aug

Björklunds ”disciplin” ger större klasser

I höst kommer krisen på allvar till skolan:
• 1 500 lärare runt om i landet har varslats om avsked. Samtidigt har antalet lediga lärarjobb minskat från 21 700 till 9 700 på ett år.
Men för skolminister Jan Björklund är elitklasser för de duktiga och avstängning för de stökiga det viktigaste.

200 lärarjobb har försvunnit i Göteborg inför hösten. ”Lärarminskning utan motstycke”, Sveriges Radio Göteborg. Gunnared, Lärjedalen, Biskopsgråden och Backa kommer att drabbas hårdast av större arbetsbelastning för lärarna och större grupper, sa Eva Holmén, ordförande i Lärarförbundet i Göteborg.
I Stockholm genomförs nedskärningar i ett 30-tal kommunala skolor.  I Hjulsta- och Hyllingskolan är underskottet hela 7,3 miljoner, men även t ex Högalidsskolan och Furängens skola ligger mer än 4 miljoner kronor back.
Redan i våras demonstrerade lärare i många kommuner mot de stora nedskärningarna, t ex i Luleå, Eskilstuna och Sundsvall.
– Låt inte barnen betala krisen, uppmanar nu Lärarförbundet i en kampanj inför regeringens nya budget i september.
För Elevkampanjen är skolnedskärningarna en huvudfråga.

Men för utbildningsminister Jan Björklund gäller andra prioriteringar. Han har länge hävdat att Sveriges skolor är inne i sin allvarligaste kris någonsin. Med hänvisning till olika undersökningar skulle Sverige ha mest skolk, flest sena ankomster, störst skadegörelse och det grövsta och det mest kränkande språkbruket. Björklund fick för ett år sedan backa från detta efter en granskning från Sveriges Ra dio.
Självklart har större elevgrupper, minskad personaltäthet och kraftig minskning av elevvården haft kon- sekvenser för skolan. Detta har bidra git till en orolig miljö både för elever och lärare, och därmed även haft en effekt på resultaten.
Enligt skolverkets preliminära siffror för läsåret 2008/09 är andelen som saknar behörighet till gymnasiet 11,2 procent, det vill säga oförändrad sedan året innan. Men på en 11-årsperiod har antalet elever som går ut 9:an med ej godkända betyg i matte, engelska eller svenska ökat från 8,6 procent.
På 1990- talet fick elever och lärare betala ett högt pris till följd av krisen. Inom skolan försvann var femte heltidslärartjänst. Mellan 1993 och 2000 minskades elevvårdskostnaderna med en fjärdedel. Sjukskrivningar bland lärare tredubblades nästan under 1990-talets andra hälft. Att antalet unga personer med svår ång est och oro har tredubblats sedan 1989 är bara en konsekvens av den politik som genomfördes under 1990-talet.

Hur vill då regeringen i skolfrågan, med Björklund i spetsen, skapa en tryggare miljö, med mer ordning och reda och bättre kunskap?
Ja, samtidigt som ”stökiga” elever stängs av ska ”duktiga” elever enligt Björklund få göra antagningsprov för att gå i elitklasser inom teoretiska ämnen som matte och naturkunskap.
Ordningsfrågan är dock viktig för Björklund och detta visas i förslaget till ny skollag som presenterades i början av sommaren.
Lärares och rektorers allmänna befogenheter ska förtydligas. Dessutom ska en trappa av sanktioner med fler disciplinära åtgärder införas för elever som stör andra elevers trygghet och studiero, enligt Björklunds pressmeddelande den 15 juni.
”Försittning”, skriftlig varning äv en i grundskolan, samt tillfällig avstängning även i grundskolan är de åtgärder som ska lösa de problem som uppstått som en effekt av 1990-talets nedskärningspolitik.

Hur ser skolan ut egentligen då kommunerna beräknas ha ett skattebortfall på 40 miljarder kronor för 2009?
Redan nu sparar 2 av 3 kommuner in på skolan och i våras varslades 1 500 lärare och båda lärarfacken spår ytterligare varsel i höst. Är svaret att elever som stör kan bli av med mobiltelefonen, att elever som stör än mer kan bli avstängda upp till en vecka? Har den bakomvarande orsaken med en skola som ännu inte återhämtat sig från 1990-talets nedskär- ningar förändrats då eleven får tillba ka sin mobiltelefon eller återkommer efter en veckas avstängning?
För det första borde inte eleverna straffas för politikers nedskärningar, och för det andra är bestraffning ingen pedagogik som eleverna lär sig av.

Det som behövs är mer resurser till skolan, ökad lärartäthet, mindre klasser och en utbyggnad av elevvården.
I Folkpartiets lagförslag finns också något som heter stärkta rättigheter där eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan. Eleverna ska också ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vidare säger man att elever också ska ha tillgång till skolbibliotek, vilket låter jättebra, men rimmar illa med tanke på att regeringen i dagsläget inte är beredd att skjuta till en en da krona till skolan.
Regeringens 7 miljarder kronor som nästa år fördelas mellan kommu ner och landsting är alldeles för lite och alldeles för sent.
Kunskap, valfrihet och trygghet är för övrigt Björklunds slogan för den nya skollagen. Här är också gamla betygskalan tillbaka, A till F och – om det vill sig riktigt illa. Man kan ju fråga sig om ökad kunskap kommer från vilken betygskala som råder.

Valfriheten är att inte ha möjlighet att läsa upp sina betyg på komvux, som man i lagförslaget vill slopa rätten till. Bort med betygshetsen för en lugn och trygg miljö för barnen och ungdomarna.

Johannes Lundberg