Arkiv | november, 2009

Sänkta huvuden på nazistisk promenad

30 Nov

Under lördagen genomfördes en nazistisk marsch genom Stockholm av den svenska motståndsrörelsen (smr). Under marschvägen möttes de av flera protester och stockholmare som spontant skramlade med sina nycklar för att visa sitt motstånd.

Nazisterna marscherade för att hylla den så kallade karolinerandan. Men vilket syfte nazisterna än marscherar vet vi att deras samlingar inte är något annat än förberedelser till hot och våld.

Nazisters försök till att etablera sig I Piteå under 2005 ledde till hotbrev, misshandelsfall mot aktiva antirasister, vandalisering samt mordbränder av RFSL:s lokaler. För mordbranden dömdes Pitebon Per Lindfors numera aktiv i SMR. Det är dessa våldsmakare som demonstrerade på Stockholms gator.

Trots att nazisterna länge mobiliserat från hela landet och till och med från Finland så lyckades man inte samla mer än ett 50-tal till sin marsch. Detta visar att nazisterna inte har någon plattform eller förankring bland vanligt folk. De är mycket isolerde och utgör därmed inget politiskt hot.

Däremot utgör de ett direkt dödligt hot mot enskilda individer.

Smr är idag Sveriges mest våldsbenägna nazistorganisation och har flera medlemmar bakom galler för olika våldsdåd, därav vikten att möta dem med protester.

Det lördagen främst visade var att protester mot nazism lönar sig. Nazisternas sänkta självförtroende förhindrade våldsattacker även denna dag.

Det var en tyst och skrämd grupp på 50 nazister som med massivt polisbeskydd sakta tog sig fram mot Östermalmstorg. Det var allt annat än stolta patrioter som marscherade, istället gick de med sänkta huvuden, oroliga för allt som rörde sig runt dem.

På de orter där allmänheten haft en chans att mobilisera har våldsattacker från nazisterna kunnat förhindras, som under Skelleftebornas protester på nationaldagen, Nyköpingspensionärena 2008, göteborgarna samma år och nu protesterna i Stockholm.

Nazistfritt Stockholm utgjorde en av protesterna där Rättvisepartiet Socialisterna ingår. Nätverket samlar också flyktingorganisationer, invandrarföreningar och elever.

Med på lördagens demonstration fanns också sopåkare från Stockholm och en hälsning framfördes från Lagenaarbetarna, som var ute i strejk I somras.

Nazisterna är arbetarnas största fiende i fråga om jämlikhet, arbetsvillkor, kollektivt höjda löner och facklig organisering. Historien visar att de genom våld är beredda på slå ned dessa typer av förbättringar, inte bara genom strejkbryteri utan också genom ett fascistiskt ideologiskt våld för att krossa all typ av arbetarnas demokratiska organisering, därav vikten att fler yrkesgrupper kolektivt deltar i den antirasistiska kampen.

– Det finns politiker som säger att vi inte ska protestera mot nazisterna. Det här är dock politiker som inte har drabbats av nazisternas våld eller sverigedemokraternas rasism, fått sina grannar eller vänner utvisade genom den rasistiska flyktingpolitiken. De har heller inte drabbats av den högerpolitik som drabbar alla oss i form av nedskärningar och jobbslakt, sa Johannes Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna, (tidigare Piteå) i en appell.

Uppsalabor mot rasism, Nätverket mot rasism och Antinazister -Aktivt Ickevåld var andra som protesterade denna dag.

Att nazisterna nu utlyste en samling är inget undantag. Sverigedemokraternas (sd) siffror I de senaste oppinonsmätningarna var höga (5,8 procent) och ger därmed de mest extrema ett ökat självförtroende.

Sd å sin sida har utnyttjat missnöjet med det politiska etablissemanget och har genom okritisk publicitet I media framställts som ett alternativ till de övriga partierna.

Fler nazistiska och rasistiska samlingar är att vänta och då måste fler delta I protesterna för att trycka tillbaka dem. Men det viktigaste antirasistiska arbetet gör vi genom att ta kampen mot den politik som förs idag och skapar en grogrund för dessa yttringar I form av nedskärningar, jobbslakt och eftersläpande löner.

RS Piteå

Annonser

Misslyckande för nazisterna

29 Nov

När nazistiska svenska motståndsrörelsen skulle ”hylla karolinerandan” med en marsch genom Stockholm den 28 november, så var det en tyst och skrämd grupp på 50 nazister som med massivt polisbeskydd sakta tog sig fram till Östermalmstorg. Det var allt annat än stolta patrioter som marscherade, istället gick de med sänkta huvuden, oroliga för allt som rörde sig runt dem.

Utmed vägen så möttes de av flera protester, då olika nätverk hade utlyst demonstrationer på olika platser i Stockholm. En timme innan nazisterna började sin ”marsch” från Gamla Stan samlade nätverket Nazistfritt Stockholm protesterande antirasister på Sergels Torg.

­- Det finns politiker som säger att vi inte ska protestera mot nazisterna. Det här är politiker som inte har drabbats av nazisternas våld och sverigedemokraternas rasism, fått sina grannar eller vänner utvisade genom den rasistiska flyktingpolitiken, och har heller inte drabbats av den högerpolitik som drabbar alla oss i form av nedskärningar och jobbslakt, sa Johannes Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna, i en appell. Efter att flera talare uppmanat allmänheten att ansluta sig till protesterna lämnade en högljudd demonstration torget och gick mot Berzelii park. Där hade polisen satt upp en avspärrning och åtskilliga kravallutrustade poliser fanns på plats för att hindra att nazisternas demonstration skulle störas.

– Att polisen har utfärdat ett demonstrationstillstånd till nazisterna är anmärkningsvärt. Svenska motståndsrörelsen har flertalet medlemmar som sitter i fängelse för grova våldsbrott och det pågår rättsprocesser mot fler av dem just nu, sa Mattias Bernardsson, RS kommunfullmäktigeledamot i Haninge.

– Smr är desperata, efter ett år fullt av motgångar och nederlag försöker de sig på en styrkeuppvisning för att återigen försöka profilera sig som den mest radikala av de svenska nazistorganisationerna. Men SMR är inget annat än en isolerad sekt, sa Stefan Berg, RS.

Att smr trots detta har självförtroende nog att försöka mobilisera till en demonstration i centrala Stockholm mitt på dagen är ett resultat av det politiska klimat som råder i Sverige. Sverigedemokraternas relativa framgångar och den massiva gratisreklam de ges i media är en av anledningarna till detta, men störst skuld måste tillskrivas de etablerade partierna. Deras oförmåga och ovilja att bemöta sd, och istället bidra till att spä på rasistiska stämningar genom att föra en rasistisk politik. Högeralliansens systemskifte med kraftiga attacker på a-kassa och sjukförsäkring gör klyftorna mellan fattiga och rika större. Socialdemokraternas svar speglar deras förvirring och avslöjar dem som det högerparti de har blivit: Istället för att bemöta sd med politiska argument (vilket de inte kan, då de stöder de nedskärningar och attacker på arbetare som är grogrunden till splittring inom arbetarklassen) tolkar de opinionssiffrorna som att folk vill ha sd:s politik. Det var inte länge sedan Göran Johansson (s), fd ordförande för kommunstyrelsen i Göteborg, gjorde ett rasistiskt utspel då han sa att alla illegala flyktingar i Sverige borde utvisas.

Lördagen måste ses som ett misslyckande för nazisterna i smr, då de endast lyckats mobilisera ett fåtal medlemmar, som uppenbarligen var skrämda av situationen. Samtidigt var de flera protesterna mot dem en framgång för den antirasistiska rörelsen i Stockholm. Detta kan förhoppningsvis bli starten för en ny och bred antirasistisk rörelse, som kan likna de massiva proteströrelserna mot nazism och rasism som fanns på 1990-talet.

RS Göteborg

Luleå nazifri zon

26 Nov

Lördagen den 21 november slöt över 150 lulebor upp i en livlig demonstration mot rasism och nazism.


Arrangörer var det nystartade nätverket Lulebor mot rasism. Demonstrationen hölls med anledning av Svenska motståndsrörelsens (SMR) försök till etablering i Luleå. Lulebor i alla åldra deltog i demonstrationen, som tydligt visade att rasism och nazism inte är accepterat i Luleå.
Tåget gick från Floras Kulle längs Storgatan genom stan, och talkörer som ”Inga nazister på våra gator” ropades. Kampstämningen var på topp!

– Är det demokrati att slå ner folk med järnrör? Är det demokrati att bränna ner RFSL:s lokaler i Piteå?, frågade Anna Löfgren från Rättvisepartiet Socialisterna i sitt tal. Hon förklarade att nazismen är förberedelse till hot och våld, och sa att det som behövs är enad kamp underifrån mot nazism och högerpolitik.
– Sjukdomen är kapitalet, symtomen är rasism. Lösningen är jämställdhet och socialism! Sa en medlem i syndikalistiska ungdomsförbundet.
Kampen fortsätter. De nazistiska våldsverkarna är inte välkomna på Luleås gator.

Antinazist i Luleå

Artikel i NSD >>

Artikel i Kuriren >>

Inslag på TV4>>

Revolutionär musik

26 Nov

Revolutionär musik

26 Nov

Hur fick Sverigedemokraterna 5,8%

17 Nov

5,8 procent i helgen är Sverigedemokraternas högsta siffra i Si fo någonsin. Det betyder att hotet om ett öppet rasistiskt parti riksdagen har ökat. Risken för rasistiskt våld från grupper som uppmuntras av SD:s siffror ökar också. Sifomätningen gjordes samtidigt som SD fick extrem uppmärksamhet i media. Både för sina s k ”landsdagar” och med debattartikeln i Aftonbladet där man hetsade mot muslimer. De senaste veckorna bekräftar att riksdagspartierna inte klarar av att stoppa Sverigedemokraterna och att ytlig uppmärksamhet i media snarast ger SD extra reklam. Socialister och alla som vill stoppa rasismen måste dra sina egna slutsatser. • Vad är faran med SD:s uppgång? Sverigedemokraterna är motståndare till alla kamprörelser efter- som rasismen är ett försök att splittra arbetare och ungdomar. Arbetare och vanligt folk i Sverige och världen drabbas eller hotas av arbetslöshet eller för den som har jobb av en rad försämringar. Det beror dels på den djupa ekonomiska krisen, dels på attacker från arbetsgivare och politiker. För att stoppa nedläggningar, nedskärningar och andra försämringar behövs gemensam kamp underifrån – det gäller både arbetare, elever och pensionärer. Proteströrelsen i Göteborg den här hösten – som har räddat bibliotek, fritidsgårdar och kvällsöppen barnomsorg – skulle al drig ha lyckats utan massdeltagande från förortsbor som kämpat tillsammans, både de som är föd da i Sverige eller i något annat land. Samma sak gäller för att stoppa fabriksnedläggningar, vårdnedskärningar och lönesänkningar. • Hur stark är rasismen? Sverigedemokraternas ökning just nu sker bland folk som säger hur de ska rös ta, inte att de ska bli aktiva sverigedemokrater. Detta stöd kommer i första hand från dem som är missnöjda med de etablerade partierna och är beredda att därför till och med rösta på SD. Dessutom finns det sannolikt en mindre grupp som vill ha ett rasistiskt parti i riksdagen. • Rasismen går att slå tillbaka. Det finns många exempel där rasister tappat stöd. Rasistiska Ny Demokrati åk te ur riksdagen 1994 när man avslö- jats som det högerparti man var samtidigt som protesterna mot högerpolitiken och den tidens ekonomiska kris ökade. På motsvarande sätt försvann Sverigedemokraterna ur debatten och fick minskat stöd när proteststormen mot högerregeringens för- sämring av a-kassan var som starkast på hösten och vintern 2006. Men inte bara stora kamprörelser utan också även direkt kamp mot rasism och till stöd för rätten till asyl underminerar rasisterna. Stora elevde- monstrationer mot rasism i Sundsvall i mitten av 1990-talet gjorde att Sverigedemokraterna misslyckades med att få fotfäste. Flyktingars kamp mot utvisning har många gånger fått starkt stöd hos lokalbefolkningen, liksom där elever hotats med utvisning. • Därför misslyckas partier och media. Att partierna låter mer och mer lika varandra, att få av dem – liksom media – saknar förankring i arbetares vardag. Den socialdemokratiska debattören Lotta Gröning påstod till exempel i tv att det är SD som ”finns ute bland folk”. Då börjar etablerade partier och media liksom i Danmark prata om ”problem med inte grationen” där ”problemet” underförstått är invandrare, inte arbetslöshet eller låga löner eller bristfällig skola. Partierna kan också ta över rasisternas argument, som folkpartiet i va let 2002 med kraven på språktester. Samma sak hän de med Ny Demokratis omänskliga flyktingpolitik – den genomfördes till punkt och pricka av Moderater och Socialdemokraterna på 1990-talet. • Ett socialistiskt svar. För socialister och alla som vill stoppa SD gäller att kamp mot rasism måste ingå i alla proteströrelser – och att antirasistisk kamp måste kräva stopp för nedskärningar, högerpolitik och arbetsgivarnas attacker.

RS Piteå uppmanar: Demonstrera i Luleå mot SMR

17 Nov

Nazistgruppen SMR:s försök att etablera sig i Luleå och Norrbotten har mötts av ett fredligt men hårt motstånd – som inte har låtit sig skrämmas av telefonhot. Kampen går vidare, med en stor demonstration nu på lördag 12.15 vid Floraskulle.

Den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen (SMR) hade mobiliserat cirka 8 medlemmar från hela Norr- och Västerbotten som delade ut flygblad i centrala Luleå, söndagen den 15 november.

Men snabbt organiserades en motdemonstration, och cirka 30 personer omringade nazisterna och ropade talkörer som ”Inga nazister på våra gator”.
Till slut var nazisterna tvungna att avbryta och gå iväg. Spontana applåder utbröt bland dem som varit med på blockaden. Återigen är det visat att nazister inte har någon plattform i Luleå.

Redan efter det antirasistiska torgmötet förra lördagen (till minne av Kristallnatten) visade den så kallade Svenska motståndsrörelsen (SMR) sitt rätta jag, då en man ringde för att hota alla antirasistiska luleåbor.

– Ska jag ta att ni inte vill ha nazister på gatorna som en krigsförklaring? frågade Mikael Skillt från SMR, i telefon från Sundsvall (i samtal med en av arrangörerna bakom lördagens torgmöte.) Efter söndagens händelser ringde samma person igen och frågade om vi är medvetna om konsekvenserna av att protestera mot rasism och nazism.

Med den bakgrund som SMR har går det inte att tolka frågan som något annat än ett förtäckt hot. Gång på gång har SMR:s aktivister dömts för våldsbrott mot dem som de hatar. Bara i år har deras medlemmar dömts för misshandel, vapenbrott och hets mot folkgrupp.

I Luleå finns ett brett och folkligt motstånd mot rasism och nazism sedan lång tid tillbaka. Det bästa sättet att trycka tillbaka grupper som SMR är att var de än dyker upp visa att nazister inte är välkomna genom stora och fredliga protester. Det gäller i bostadsområden, på arbetsplatser eller i skolan.

Som svar på nazisternas ökade aktivitet har nu nätverket Lulebor mot rasism bildats. På lördag den 21 november organiserar nätverket en stor demonstration i Luleå.
Att protestera mot nazistiska organisationer är en uppgift för alla Lulebor. Om man ger dem fritt spelrum och låter de stå oemotsagda så kommer ett upptrappat våld att bli resultatet.

Så länge de är små och isolerade är hotet från nazismen begränsat men vi måste genom att stå upp mot och avslöja dessa grupper se till att det fortsätter att vara så. Därför kommer SMR:s aktiviteter och hot bara leda till ökade protester mot rasism och nazism. Slut upp i demonstrationen nu på lördag, inga nazister på våra gator!

Artikel i dagens NSD >>