Arkiv | november, 2010

Hameed släppt från förvar

9 Nov

Hameed Al-Obaidi som Offensiv uppmärksammat tidigare är nu släppt från förvar efter EU domstolens uppmaning till Sverige att inte tvångsutvisa irakier som sökt inhibition. EU domstolen skriver i ett brev till den svenska regeringen att alla tvångsavvisade irakier som begär så kallad inhibition, alltså att avvisningen ställs in, ska få stanna i landet. Men väldigt få irakier känner till brevet och samtidigt planeras fortsatta massavvisningar från Sverige.


Läs mer

Annonser