Arkiv | februari, 2011

Inspirerande kongress för Rättvisepartiet Socialisterna

18 Feb

Över 110 medlemmar och sympatisörer deltog under helgen på Rättvisepartiet Socialisternas kongress i Stockholm. Revolutionerna i Egypten och Tunisien var en given röd tråd genom hela kongressen. Ett dokument om Sverige 2011 antogs efter diskussioner, liksom två resolutioner om RS partibygge.

Vad tyckte du om kongressen och vad tar du med dig hem?


Raymond Ohlson, Boden:
– Den fackliga kampen var ett intressant ämne bland annat. Det är intressant att höra kamrater berätta om vad de gör i sina olika partiföreningar, hur man arbetar ifrån grunden.
– Det viktigaste nu är att börja mobilisera inför den landsomfattande protestdagen för rätten till asyl den 20 mars.

Mattias Lantz, Sundsvall:
– Detta var min första kongress. Jag tycker att det varit kul att träffa kamrater från övri­ga landet. Det är intressant nu när det  händer så mycket  ute i världen, som den pågående revolutionen i Egypten, och diskutera det. Manlär sig jättemycket här.
– I Sundsvall kommer vi att mobi­lisera inför den internationella kvinnodagen 8 mars.

Intervjuer:
Christoffer Ferreira

Annonser