Arkiv | juni, 2012

Kommunernas ekonomi allt mer ansträngd.

3 Jun

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) blir kommunernas skatteintäkter för 2011 och 2012 något bättre än befarat vilket kan mildra de värsta nedskärningarna. Samtidigt ökar dock behoven som kommunerna ska tillgodose, framförallt av äldreomsorg, dramatiskt. Några pengar i kommunerna för det finns inte.

För en kommun av Luleås storlek (75 000 invånare) innebär SKLs prognos från april att kommunen får 25 miljoner kronor mer i skatteintäkter 2012 än tidigare beräknat. Utöver det har bland annat nedskärningarna i socialförsäkringarna inneburit att kommunerna får tillbaka ett engångsbelopp från det av kommunsverige ägda försäkringsbolaget, på ungefär ett lika stort belopp.

Det innebär att nya dramatiska nedskärningar i kommunerna inte aktuella just nu, men det kan snabbt ändras. I SKLs analyser tror de att tillväxten kommer att ta fart under våren 2012, medan det istället nu ser ut som att krisen fördjupas. Det innebär att innan den slutgilitga budgeten för 2013 tas i november kan läget ha försämrats kraftigt.

Oavsett detta är kommunernas ekonomi på sikt helt ohållbar. Det behövs massiva tillskott av resurser för att klara de ökade behoven, framförallt inom äldre- och handikappomsorg. Trots att antal personer över 65 år har ökat kraftigt sen år 2000 har antalet platser i särskilt boende (vård&omsorgsboende/äldreboende) minskat med 24300 platser till nuvarande 94000, eller med 21 procent. Äldreomsorgens kostnader per invånare över 65 år har minskat med 4,5 procent mellan 2000 och 2010. (Källa: Dagens Samhälle)

Tio år av nedskärningar betyder att det inte går att dra ned mer utan svåra sociala konsekvenser. De som idag bor på särskilda boenden klara sig inte hemma utan stora insatser, som blir ännu dyrare för kommunerna. Och delen av befolkningen som är 80 år och äldre väntas öka från drygt 400 000 år 2010 till cirka 800 000 år 2030.

Redan idag ökar behoven snabbt. I Luleå kommuns budgetarbete har Socialnämnden begärt 105 miljoner extra under en treårsperiod bara för att klara ökade behov. En ökning av budgeten med 8 procent på tre år! Den S-ledda budgetberedningen föreslår att de får en ramökning på 24 miljoner, vilket långt ifrån kommer att täcka behoven. Resultatet är försämrad service och ännu fler attacker på personalens villkor. Redan idag får två tredjedelar av de äldre över 75 år stöd i vardagen av en anhörig eller bekant som de inte bor tillsammans med.

Samtidigt finns det pengar. Samhället är rikare än någonsin men resurserna är extremt ojämlikt fördelade. Det visar om inte annat storbankernas sammanlagda vinster på 70 miljarder 2011, tillräckligt för att betala 186 000 sjuksköterskor löner i ett år. Utan ett uppror för pengarna tillbaka till vård, skola och omsorg väntar en välfärdsslakt, oavsett krisens utveckling. Det är dags för att fackföreningar/personal, elever, brukare, anhöriga börjar samla motståndet mot nedskärnignarna. Nätverket Välfärd utan vinst är en hoppfull start.

Jonas Brännberg

Annonser

Manifestation mot rasism och nazism

3 Jun

UNDER LÖRDAGEN SLÖT ETT 60-TAL UPP TILL MANIFESTATIONEN MOT RASISM OCH NAZISM SOM NÄTVERKET PITEÅ MOT RASISM KALLAT TILL. EN BRA UPPSLUTNING TROTS VÄLDIGT DÅLIGT VÄDER.

På samma torg som vi 2004 stoppade Sverigedemokraterna, samlades vi nu som ett svar på att den nazistiska sekten SMR försökt sprida propaganda. Piteå har en antirasistisk tradition och Rättvisepartiet Socialisterna har här länge varit kända för sitt arbete mot rasismen. När vi riggat högtalare mm färdigt kom en av sossarna fram, som suttit på andra sidan torget i sin varma lokal och sett oss slita i regnet och den kalla vinden. Han frågade en av arrangörerna hur det hela börjat, svaret var att de kommit på idén med en manifestation efter dialog med RS som tidigare hållit ett torgmöte.

Arrangörerna bjöd på musik och dansunderhållning men självfallet även talare. Ronny Eriksson, komiker, musiker och lokalprofil använde sig av satir i sitt tal och framförde en acapella av låten Storsvensken. Talade gjorde även representanter från S och V, Socialdemokraten talade urvattnat om att Piteå behöver fler invandrare för att få arbetskraft. Vänsterpartiets talare talade inte heller om kamp, men informerade om den våldsamma nazistiska sekten SMR och deras agenda.

Statlig rasism och regeringens segregationspolitik var några punkter som Raymond Ohlson från Asylrörelsen i Norrbotten talade om. Han lyfte även fram det viktiga med kampen och gav konkreta exempel på hur man fått Migrationsverket att backa genom ockupationer, blockader och protester. Det var även den enda talaren som visade på att rasismen har en bakgrund i ett system som bygger på klassklyftor där de rika kan skylla på invandrare när man genomför nedskärningar.