Arkiv | Val och parlament RSS feed for this section

Rättvisepartiet Socialisternas vallåt

1 Aug

Tack till ”Ray” från ”Red Hammer Production”

Annonser

Kristofer Lundberg kandidat för Arbetarinitiativet i EUvalet

19 Maj

Kandidat nr 24: Kristofer Lundberg, västredaktör Offensiv

Kristofer Lundberg ursprungligen från Piteå men nu bosatt i Göteborg. Kristofer blev politiskt aktiv genom den antirasistiska kampen. Som medlem i Rättvisepartiet Socialisterna tog han initiativ till antirasistiska nätverk och asylgrupper i Piteå. För kampanjerna mot rasismen efter att han hotats, misshandlats och knivskurits av nazister utsågs han till årets Pitebo 2003-2004.

krillekongresss

Vilka är de viktigaste frågorna idag?

– Den viktigaste frågan idag är kampen för jobben, arbetarklassen ska inte betala kapitalismens kris. När det var goda tider så krävdes det att arbetarna skulle stå tillbaka i sina lönekrav, sämre tider kan komma hette det. Samtidigt som tempot skruvades upp färre skulle göra mer ökade profiterna på arbetarnas bekostnad. Nu när krisen är här ska arbetarna återigen betala genom lönesänkningar och förlorade jobb. Detta måste besvaras genom massaktioner.

– Kampen mot nedskärningar i offentlig sektor är en annan viktig fråga. Med minskade skatteintäkter minskar kommuners och landstings ekonomiska resurser. På så sätt får arbetare betala krisen dubbelt, genom förlorade jobb och sämre service i vård, skola omsorg. Arbetarområden och förorter utarmas och drabbas extra hårt av högerpolitikens härjningar. Men det finns en vilja om att resa motstånd. 2004 kunde vi se hur Hammarkullen Reser Motstånd växte fram på initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna, vi organiserade ockupationer, blockader och flera demonstrationer som hundratals Hammarkullebor slöt upp i. Detta är kampmetoder som även måste användas idag, i kampen mot nedläggningar av vårdcentralen, ungdomsgårdar eller industrier.

– Grogrunden för ett massmotstånd mot högerpolitik, rasism och kapitalism finns och är av största vikt. Av högerpolitikens härjningar och ökade klassklyftor hämtar populistiska rasistpartier sitt stöd. De spelar på missnöjet med de etablerade partierna för att slå mot en redan utsatt grupp i samhället. Samtidigt får de luft under vingarna av rasistiska utspel från etablerade politiker och en allt hårdare flyktingpolitik. Att vi tog initiativ till Asylrörelsen har varit ett steg framåt som visar att kamp lönar sig. Flera utvisningar har kunnat stoppas av blockader och protester har satt Migrationsverket och regeringen under hård press. Vad som behövs är ett massuppror inom hela EU för att riva Fort Europas murar.

RS Piteå

ArbetarInitiativet Norrbotten

23 Apr

ArbetarInitiativet – nytt alternativ i EU-valet

En ny antikapitalistisk lista ställer upp i valet till EU-parlamentet.
ArbetarInitiativet – antikapitalistiskt EU-motstånd för jobb, välfärd och klimatet.
Valkandidaturen är ett samarbete mellan Rättvisepartiet Socialisterna och Socialistiska Partiet och kommer även att ha oberoende kandidater på valsedeln.

Gå till ArbetarInitiativets lokala hemsida för Norrbotten >>

Arbetarinitiativet utmanar i EU valet

3 Apr

ArbetarInitiativet (AI) för jobben, välfärden och klima­tet lanserades lördagen den 29 mars som en gemensam lista i EU-valet, där Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Socialistiska parti­et (SP) går samman med oberoen- de socialister och fackliga radikaler. Därmed tändes ett nytt hopp om antikapitalistisk samling underifrån mitt under kapitalismens värsta kris sedan 1930-talet och vad LO-Tidningen kallar ”LO:s svarta vecka” efter bonusskandalen i AMF Pension.

AI, som inte kommer att mäta sin framgång i antalet röster innan det blir allmänt känt och bredare förankrat, siktar givetvis längre än till EU-va­let den 7 juni. Syftet är att med en antikapitalistisk kampanj i EU-valet som väckarklocka inleda en bred dialog med arbetare, unga, gamla och alla som vill kämpa mot kapitalismens kriser, krig, flyktingkatastrofer och klimathot om behovet av att kombinera massiva protester med uppbygget av ett nytt demokratiskt, miljömedvetet och kämpande socialistiskt arbetarparti.

De internationella hälsningarna – från Olivier Besancenot i Frankrikes nya antikapitalistiska parti NPA, socialisten Dave Nellist i det nya valalternativet No2EU, Yes to Democracy i England och Wales, som bland annat stöds av transportarbetarfacket RMT, och Joe Higgins, som kandiderar för Socialist Party i Dublins EU-val – visar hur ArbetarInitiativet inspireras av de initiativ som tas i flera länder för att inleda en process i riktning mot nya kämpande och antikapitalistiska masspartier.

Ju mer som kan göras för att förklara behovet redan innan den rådande stiltjen i den svenska klasskampen liksom i andra länder förbyts mot massiva protest-rörelser, desto bättre kan vi smida när järnet blir hett. De många hälsningarna från fackliga profiler landet runt bidrar starkt till en hög och förväntansfull stämning. Särskilt glädjer budskapet om stöd ”på alla sätt och vis” för ”en organisation som kan väcka en slumrande arbetarrörelse” som kom från de båda ordförandena i Kirunas och Malmbergets gruvarbetarfack, Harry Rantakyrö och Tomas Nilsson.
Motargumentet om att ”inte splitt­ra”, i hopp om att ersätta Reinfeldts högerregering med budgetramarnas vänner i S, V, MP och LO-ledningen som ”det mindre onda”, hörs alltmer sällan ju mer dessa avslöjar sin kroniska impotens.
När de som utger sig för att stå på vår sida inte lyfter ett finger till kamp för a-kassan och de arbetslösa, sju­ka och papperslösa, eller mot de massiva varslen och massuppsägningarna, undergräver de allt förtroende för sig själva. När dess­­utom både S, V och MP avstår från att bekäm­pa eller ens kritisera IF Metalls krisavtal och LO-toppens egna förslag till försämringar av förhandlings- och strejkrätten i ett nytt huvudavtal eller deras godkännande av svindlande bonus- och utdelningsaffärer, har de klart visat sig vara en del av det system som måste övervinnas.

Som Göte Kildén, f d Volvoarbetare och mångårig ledan­de profil i Facklig opposition och SP, konstaterar betyder kapitalismens enorma kris att kraven på socialistiska lösningar för till exempel bilindustrin nu ”bottnar” och att AI kan gå framåt med ”fast mark under fötterna”. Liksom NPA i Frankrike måste AI byggas genom att ”kämpa i företagen, i folkliga kvarter, bland ungdomen”.

När bilarbetare denna vecka prote­sterar mot Volvos aktieutdelning på 10 000 årslöner trots att 8 000 avskedas är AI:s självklara plats vid de­ras sida. När högerregeringen i förra veckan presenterade sina planer på en total avreglering av persontrafiken på järnvägarna var det lätt för AI att ta ställning för en landsomfattande aktionsdag vid järnvägsstationerna.
EU-valet handlar samtidigt om kamp mot kapitalets EU för ett demokratiskt och socialistiskt Europa mot EU:s Lavaldomar, Lissabonfördrag, flyktingmurar och tilltagande militarism – t ex i protest mot Natos flygövning i Norrbotten.

Arbetarinitiativet tar kamp mot klassamhället

3 Apr

Första aktionen skedde utanför AB Volvos bolagsstämma

Stämningen var på topp bland de 140 deltagarna när ArbetarInitiativet – antikapitalistiska EU-motståndare för jobben, välfärden och klimatet bildades i lördags den 28 mars i Tensta träff.

Kontrasten mot LO-toppens och socialdemokraternas pågående bonusskandaler kunde inte vara större. ArbetarInitiativet som lanseras nu för att ställa upp i EU-valet den 7 juni deklarerar att det som brukar kallas ”det minst onda”, d v s S, V och MP, inte längre är gott nog. Medan inget av dessa partier till exempel vet vad de ska säga om den sena­ste veckans bonus- och pensionsskandaler för de­ras vänner i LO-ledningen och därför håller tyst, genomför ArbetarInitiavet en serie protestaktioner mot bonusar och aktieutdelningar vid AB Volvos och Swedbanks bolagsstämmor den 1 respektive 24 april.

Medan S och V i Västernorrlands landsting gemensamt försvarar en nedskärning av 500, d v s vart sjätte, jobb på Sundsvalls sjukhus är det en kandidat för ArbetarInitiativet, RS:aren och sjuksköterskan Per Johans- son, som manar till massprotester.

Arbetarinitiativet stöds också av gruvklubbarna i Norrland.

Seger: Valstugan kvar

10 Okt

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) utmanar i Piteå, något som skrämt nedskärningspolitikerna. Valrörelsen i Norrbotten är lite av en repris från valet 2002. Då försökte etablissemanget i Luleå göra allt för att få bort Rättvisepartiet Socialisternas arbetarbarack, nu ville de etablerade partierna i Piteå driva bort RS lilla valhusvagn.

Redan första dagen valhusvagnen öppnades kom första attackerna. Efter att etablissemanget hållit kaffemöte runt sossarnas stuga kom de fram och ifrågasatte vår rätt att ha en husvagn och inte en stuga.
Men när RS tog fram och visade att man fått tillstånd från såväl kommunen som polisen bleknade de snabbt och gick undan.
Sedan kom kommunalrådet Peter Roslund (s) och säger: ”Det har blivit ett missförstånd, ni skulle inte fått tillstånd för denna”.
Därefter ringde såväl kommunen som polisen som sa att det blivit ”ett fel” och att vi saknade tillstånd. Vad de inte räknade med var att RS skulle ta strid för valstugan — och det gav resultat.
Efter vår motkampanj ringde någon från kommunen och sade att det är ok att ha kvar valstugan bara den flyttas och inte står framför socialdemokraternas valstuga.
Rättvisepartiet Socialisternas röda valhusvagn pryder nu Byxtorget och politiserar den annars gråa valkampanjen.
– Självklart var det inte husvagnen som oroade nedskärningspolitikerna. De tycker att det är obekvämt med ett parti som konsekvent bekämpar nedskärningar och politikerprivilegier, sa Johannes Lundberg, första namn på valsedeln.

RS Piteå

Lokalt program

10 Okt

Vårt lokala punktprogram för Piteå

Nej till förmåner och privilegier – politiker på arbetarlön
Rättvisepartiet Socialisterna menar att man ska leva som den man företräder, dela sina väljares villkor. Det så kallade ”arbetarpartiet” i Piteå, socialdemokraternas företrädare, kommunalråden Peter Roslund och Majbritt Lindström tjänar 698 000 respektive 509 100 på ett år, medan en kommunalare tjänar under 200 000.
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamöter i Umeå och Luleå tar bara emot en vanlig arbetarlön, resten av pengarna skänker man till olika kampanjer mot nedskärningar och högerpolitik. Likadant kommer våra kandidater i Piteå att göra.

Stoppa nedskärningarna
Vården i Norrbotten har drabbats av omfattande nedskärningar de senaste åren. I samband med bygget av Sunderby Sjukhus skars 550 vårdjobb bort. Piteälvdals Sjukhus har varit hårt drabbat där först BB togs bort och nu senast akutkirurgin på kvällar, nätter och helger.
I samband med nedskärningarna ökar sjukfrånvaron drastiskt. Vi kräver fullt fungerande sjukhus, fler anställda och att de senaste årens nedläggning av BB och akutkirurgi rivs upp, även i Kalix och Kiruna.

Kamp mot kvinnoförtyck
Kvinnorna drabbas ofta dubbelt av nedskärningarna i offentliga sektorn. De har oftast ett redan större ansvar i hemmet och för barnen. Sen tvingas de också ta ett större ansvar för mor/far föräldrar då äldreomsorgen allt mer tappar sin funktion på grund av nedskärningarna.
Vi kräver höjda löner i kvinnodominerade yrken, allas rätt till en lön att leva på. På skolorna kämpar vi mot sexuella trakasserier och håller lektioner (Vägra Kallas Hora).

Försvara miljön – lokalt och globalt
Idag genomsyrar näringslivets vinstintressen alla beslut och hänsyn till miljö och människor underordnas. Lokalbefolkning, fackföreningar och miljöorganisationer måste därför få insyn och vetorätt i projekt som riskerar att hota miljön. Vi kräver gratis kollektiv trafik och en massiv satsning på miljövänliga alternativ till fossila bränslen.

Mer resurser till ungdomars verksamhet
Politikernas beslut om minskat bidrag till Folkets Hus föreningen fick stora konsekvenser för Regnbågsteatern och fritidsgården Regnbågen. En redan nog hårt pressad budget till ungdomarnas verksamhet blev än mindre. Vi kräver inte bara pengarna tillbaka utan kräver också mer pengar till ungdomars verksamhet. En öppen fritidsgård, sju kvällar i veckan där olika aktiviteter erbjuds.

Stoppa privatiseringarna
Numer bedrivs lokalkollektivtrafiken av det transnationella företaget Connex. Ett företag som varken bryr sig om resenärer eller anställda. 2005 sparkades fackklubbsordföranden för Seko klubb 119, Per Johansson efter att ha drivit frågan hårt gällande säkerheten i Stockholms tunnelbana. Han ansågs vara illojal mot företaget och bedriva sånt som inte hör hemma på en avreglerad marknad.
Vi kräver kommunal drift av kollektivtrafiken i Piteå med gratis och tätare bussturer, även kvällar och nätter.

Stoppa rasism och nazism – försvara flyktingars rättigheter
RS organiserar massprotester så fort rasister och nazister försöker skaffa sig ett fäste. Det behövs även gemensam kamp invandrare och svenskar mot de etablerade partiernas nedskärningspolitik som rasistpartierna utnyttjar genom att lägga skulden på flyktingar och invandrare. Likadant gäller i kampen att återinföra asylrätten som i praktiken avskaffats i Sverige de senaste åren.

Bostad åt alla
2004 fanns 20 personer med missbruksproblem som saknade tak över huvudet i Piteå. Vi kräver bostad åt alla i kombination med vård. Personer som flytt till Sverige och Piteå måste få en bostad, idag tvingas många flyktingar flytta runt hos vänner och bekanta då de saknar ekonomi. Dessa måste få tak över huvudet så de kan få någon sorts trygghet och då kan börja integrera sig i samhället.
Fler billiga bostäder. Senaste åren har det byggts hyresrätter i centrala stan och priser därefter. Studentlägenheterna på området Tunnan är alldeles för dyra. Studenter, unga arbetare och arbetslösa har också rätt till en egen bostad. Sänk hyrorna, nu!